Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive și curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

Pentru ca sistemul de sănătate să funcționeze în condiții normale, în beneficiul populației, este important ca toți asigurații să respecte o serie de obligații, prevăzute de lege, și anume:

  • să se înscrie pe lista unui medic de familie;
  • să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
  • să se prezinte la controalele profilactice și periodice, stabilite prin contractul-cadru;
  • să anunțe, în termen de 15 zile, medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
  • să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
  • să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
  • să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
  • să prezinte furnizorilor de servicii medicale cardul național de asigurări de sănătate și documentele care atestă calitatea de asigurat (de exemplu: adeverința de asigurat, cupon de pensie, adeverința de salariat/șomaj etc.).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *