Calendarul din bătrâni vă propune o scurtă întoarcere în timp, pe vremea satului românesc de la 1902. Calendarul este un bun prilej să vă faceţi o idee despre felul în care îşi duceau traiul strămoşii legaţi de pământ şi de datini. Sunt sfaturi practice pentru viaţa de zi cu zi din acele vremuri şi o altfel de prognoză meteo.Sunt sfaturi scrise într-o limbă veche, uneori anevoie de înţeles, care trezeşte nostalgia unor vremuri nesofisticate

Când vine Prieru tăt omul iese în grădină și grijesc ca tote straturile să fie săpate în cea mai bună ordine, plivesc semănăturile de buruieni, înainte de a fi cu paiu în ele.

Seamănă cucuruz (porumb), in, ovăs, linte, măzăriche, fasole și cartofi.

Udă bine pomii sădiți de curând. Plivesc și sapă școla de pomi. Grăbește cu altoirea pădureților, ca se nu întârziedi.

Freacă vitele la gură și la picioare cu sare și cu funingine și grijeşte că să nu se umfle vitele de nutrețul cel verde și le dă cu încetul nutrețul verde, începând cu urzici și buruieni, amestecate cu paie. Înainte de a le scote la pășune, dă-le fân.

Caută pomișorii altoiți și lipeşce cu lut, dacă va fi căduţ – curăță pomii de scoarța moartă și de crengile uscate sau prea dese – unge tulpina pomilor cari sunt amenințați de furnici cu var stins căci varul stins apără pomii de furnici.

Răsadnițile cu acoperemânt se descopăr tătă dziua, ba și peste nopte, dacă nu este temere de înghețat.

Începe lucrul viei și prăseşce viță din mlădițe anuale (coarde, lăstare) puternice.

Trage vinurile din tomnă.

În lipsă de ploie, udă grădina de legumi, mai bine dimineaţa.

După Sf. Gheorghe se scot vitele la pășune.

Întoarce grânele și ca să le mântui (salvezi) de gargarițe, pune lână nespălată în apropierea coșurilor de grâu, căci mirosul ei le alungă. Grâul încins amestecă-l cu pulbere de cărbuni și după 14 dzile cerne-l, că-și pierde mirosul.

Scuteșce (fereşte) mieii de receală și de pășune umedă.

Cât ține căldura, stropeșce gunoiul adeseori (în mod repetat) cu urină. Cară gunoiul totdeauna, în stare prospetă și risipeșce-l deopotrivă și fără amânare.

Grijesce șurile de gozuri și șoarece.

Prevestiri de timp (gen METEO)

Dacă să va pute ascunde ciora în ziua de Sf. Gheorghe în grâu, atunci ne aștepta la un secerișiu bun.

De va sufla însă ventul din Paști și pân la Rusalii, atunci tot anul va fi ploios și venturos.

Dacă tună în Prieriu, nu te mai teme de ger.

Prieriu de va fi ploios, se vor face poame și struguri din prisos.

Prieriu frumos – Florar furtunos.

Prieriu umed, aduce binecuvântare.

Gândacii din aprilie, (prevestesc că) îngheață în maiu.

Negura de Prieriu, la resărit și medă-dzi (amiază) este semn bun.