Direcția Poliția Locală Deva a prezentat un raport de activitate pentru perioada 01.03.2023 – 31.03.2023. La categoria Ordine Publică, polițiștii locali au aplicat un număr de 103 sancțiuni; Structura Circulație pe Drumurile Publice a aplicat 232 sancțiuni, iar la categoria Disciplina în Construcții au fost aplicate un număr de 58 sancțiuni.

Centrul Monitorizare Video Trafic a preluat un195 sesizări telefonice. De asemenea, operatorii din cadrul compartimentului Operator Trafic Supraveghere au avut un număr de 108 sesizări şi s-au efectuat 280 de identificări în Baza Națională de Date. Totodată au pus la dispoziție lucrătorilor din cadrul Serviciului Investigații Criminale probatoriu video în vederea soluționării unui număr de 13 dosare penale.

ALTE ACTIVITĂȚI:

Structura Ordine și Liniște Publică: polițiștii locali asigură transportul de valori de la Primăria Municipiului Deva la Trezorerie și retur; asigură transportul și protecția personalului din cadrul DPLEPSC, a ofițerului de stare civilă pentru buna desfășurare a activității de oficiere a casătoriilor în afara sediului Casei Casătoriilor; asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, prin paza care se efectuează permanent la ușa de acces în Primăria Municipiului Deva; asigură protecția personalului din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale Deva, prin paza care se efectuează permanent la sediul instituției; însoțesc executorii judecătorești la evacuările din imobilele aparținând Primăriei Municipiului Deva; au soluționat un număr de 51 sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat; au soluționat un număr de 10 sesizări telefonice primite de la operatorii din CMVT; sesizări scrise –1 răspunsuri; sesizări prin aplicaţia Deva 24 – 3 răspunsuri; răspund si soluționează sesizări telefonice venite prin Dispeceratul Poliției  Locale; De asemenea, prin efectuarea patrulelor mobile și pedestre, se previne săvârșirea eventualelor fapte de natură antisocială care ar putea periclita viața și integritatea persoanelor.

Structura Circulație pe Drumurile Publice:

Dirijarea/fluidizarea circulatiei rutiere în zona unităților școlare –zilnic; restricţionarea traficului rutier cu ocazia lucrărilor la carosabil-4 acțiuni; restricționarea traficului rutier cu ocazia adunărilor publice; au răspuns prin aplicația Deva 24, la un număr de 6 sesizări; acțiuni de eliberare parcari și zone de toaletare pomi executate de SPIGM; au soluționat un număr de 133 de sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat; au primit la audiențe 5 persoane; au soluţionat un număr de 95 sesizări de la operatorii din C.M.V.T.; au soluţionat 3 petiţii primite de la cetăţeni; autovehicule fără stăpân/abandonate, monitorizate 21;  autovehicule staţionate neregulamentar, ridicate 58; autovehicule fără stăpân/abandonate, ridicate de proprietari în urma somaţiei 13; au implementat 182 P.V., în Baza Naţională de Date a Poliției Române.

Structura Disciplina în Construcții, Activitate Comercială, Protecția Mediului:

Polițiștii locali au efectuat un număr de 17 controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; polițistii locali au verificat un număr de 3 firme privind afişajul publicitar, şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice; politistii locali au făcut un numar de 26 de verificări privind ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite; 30 de verificări zone verzi din intravilan, 40 privind verficarea curățeniei stradale; politisţii locali au verificat un număr de 48 de societăţi comerciale, 15 persoane fizice autorizate, 34 producători particulari, 114 comercianţi ambulanţi în pieţele agroalimentare si târguri, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare; În cadrul tuturor structurilor mai sus amintite se fac cercetări ori de câte ori este nevoie, pentru soluționarea cu celeritate a tuturor reclamațiilor scrise/telefonice venite din partea cetățenilor cât și a sesizărilor venite prin aplicația ,,Deva 24’’.

„Ca niște melci zăpăciți de căldură, autogunoierele Brai – Cata lasă bale pe asfaltul încins.” A trecut un an de când am publicat aceste rânduri și gunoierul Devei continuă să își bată joc de oraş şi de oameni. Recent, Primăria Municipiului Deva a somat operatorul de salubritate BRAI-CATA să elimine urgent scurgerile din mașinile de gunoi iar Poliția Locală Deva a aplicat operatorului amenzi în valoare totală de 10.000 lei. Cu toate acestea, gunoierul împute străzile orașului cu aceleași mașini ciuruite.

În 2018, Consiliul Județean Hunedoara, prin ADI Deșeuri, a dat serviciul de colectare şi transport a deşeurilor în trei din cele patru zone ale judeţului pe mâna firmei Brai Cata. La sfârşitul lunii iulie 2022, contractul cu gunoierul a fost reziliat… după 4 (PATRU) ani, deşi operatorul de salubritate n-a respectat nici măcar o singură zi obligaţiile asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zonele de Colectare 1 Brad, 2 Haţeg şi 3 Centru.

Adresa Primăriei Deva către gunoier

„Având în vedere numărul foarte mare de sesizări pe care Primăria Municipiului Deva  le primește zilnic privind petele de mizerie și scurgerile de deșeuri menajere care provin din mașinile de gunoi, vă solicităm ca în termen de 24 de ore de la primirea prezentei să luați cât mai urgent măsurile care se impun pentru eliminarea acestui disconfort precum și a mirosurilor insuportabile care rămân în urma acestora prin spălarea și dezinfectarea căilor de acces. Străzile pe care s-au identificat scurgeri de levigat sunt Lucian Blaga, Andrei Șaguna, Avram Iancu, Iuliu Maniu, Mihai Eminescu, Nicolae Bălcescu, Horea, Progresului, Mihail Kogălniceanu. În cazul în care nu dați curs solicitării noastre, Primăria Municipiului Deva va spăla și dezinfecta străzile mai sus menționate, urmând să vă încasăm contravaloarea acestor servicii. Semnează:  Primar Nicolae-Florin Oancea  (2 august 2022) 

Ştire de la Poliţia Locală

„Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului, în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor Municipiului Deva, deplasându-se la fața locului, au constatat în repetate rânduri, că din autoutilitara aparținând operatorului de salubritate S.C. Brai-Cata S.R.L. se scurge un lichid urât mirositor în urma ridicării şi transportării gunoiului menajer, poluând mediul, provocând disconfort şi constituind focare de infecţie. În data de 2 august 2022, reprezentanţii Direcţiei Poliţia Locală Deva au aplicat un număr de 5 sancțiuni contravenţionale, în valoare totală de 10.000 lei.

În perioada următoare, poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Deva vor monitoriza activitatea operatorului de salubritate S.C. Brai-Cata S.R.L. în conformitate cu graficele de activitate ale acestuia, iar în cazul în care vor mai constata săvârşirea unor astfel de fapte, vor aplica sancţiuni contravenţionale conform prevederilor legale”. Semnează: Director executiv Lazăr Gheorghe.

Primăria râneşte după gunoier

Începând cu data de 8 august 2022, primăria Deva a început să spele după gunoierul insalubru. „Primăria Municipiului Deva a finalizat acțiunea de spălare și dezinfectare a străzilor din Deva pentru care au fost primite sesizări de la cetățeni că sunt pline de pete de mizerie și scurgeri de deșeuri menajere (levigat) care provin din mașinile ce ridică gunoiul ale operatorului de salubritate BRAI-CATA. Acțiunea a fost realizată de SC Salubritate SA Deva la solicitarea Primăriei Municipiului Deva. Vom continua acțiunea de spălare și dezinfectare a străzilor din municipiul nostru unde vor fi semnalate astfel de probleme. Devenii merită un oraș curat!”,  transmite Nicolae-Florin Oancea – primarul Devei.

Cine plăteşte mizeriile gunoierului?

La data de 10 august 2022, prefectul județului Călin Petru Marian a convocat o întâlnire de lucru cu factorii implicați în gestionarea serviciilor de salubritate. Discuțiile au avut loc în contextul în care, peste câteva luni, Brai – Cata trebuie să dispară din zonele în care operează.

La întâlnire au participat Dan Stoian, director A.D.I. – Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor, Georgeta Barabaș, director al Agenției de Protecția Mediului Hunedoara și Dorel Bretean, comisar șef al Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, iar din partea Instituției prefectului a fost prezent și subprefectul Lorincz Szell.

„Potrivit situației prezentate de către directorul A.D.I, Dan Stoian, sunt pregătite în detaliu toate etapele legale pentru contractarea prin licitație publică a unor alți prestatori de servicii de salubritate pentru cele trei zone unde activitatea actualului prestator va înceta în urma rezilierii contractelor. De asemenea, directorul A.P.M. Hunedoara, Georgeta Barabaș, a informat participanții la ședința de lucru despre cerințele de mediu prevăzute în legislația în vigoare, pentru astfel de servicii publice. Prefectul Călin Petru Marian, în același timp și președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a solicitat ca toți pașii efectuați pentru preluarea de către alți operatori a acestor contracte să fie parcurși la timp, în așa fel încât populația să beneficieze de aceste servicii și să nu existe nicio întrerupere în colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere”, se arată într-un comunicat de presă al Prefecturii Hunedoara.

Rezilierea contractului cu Brai – Cata nu rezolvă problemele create de gunoier în judeţul Hunedoara. Afacerea, păguboasă pentru judeţul Hunedoara, rămâne în continuare de competenţa DNA. Mai multe informaţii despre acest subiect puteţi citi AICI.

 

Direcția de Asistență Socială Deva distribuie, începând de vineri, 10 iunie 2022, încă 420 de cutii de lapte praf, GRATUIT, Milupa Milumil 1, destinat nou-născuților cu vârsta de 0 – 6 luni, care nu beneficiază de lapte matern.

Totodată, pentru copiii cu vârsta de 6 – 12 luni vor fi acordate, gratuit, 175 de cutii de lapte praf Milupa Milumil 2.

Laptele praf gratuit se acordă pe bază de REȚETĂ, eliberată de medicul de familie, care va conține următoarele informații:

– denumirea cabinetului medical

– datele de identitate ale copilului (nume, prenume, vârstă, CNP)

– criteriul de încadrare în program

– numărul fișei de consultație (din registrul de consultație)

– diagnosticul „alimentat artificial sau mixt”

Un copil poate beneficia, lunar, de maximum 5 cutii de lapte (3 kilograme), în funcție de recomandarea medicului.

Laptele praf gratuit se acordă în cadrul Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului VI și poate fi solicitat pentru copiii din municipiul Deva, dar și din alte localități ale județului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numărul de telefon 0724.253.852 (Biroul Administrativ), după următorul program: luni – joi, între orele 8:00-16:30, sau vineri, între orele 8:00-14:00.

Devenii au la dispoziție 35 de zile, începând de luni, 6 iunie 2022, pentru a scăpa, GRATUIT, de deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), în cadrul campaniei „Orașe curate: Deva”, organizată de ECOTIC în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva și S.C. „Salubritate” S.A. Deva, în perioada 6 iunie – 10 iulie 2022.

Pentru a încuraja inițiativa, organizatorii campaniei oferă premii, în funcție de cantitatea de deșeuri predată, astfel:

– minimum 10 kilograme DEEE cumulate – 1 bec LED

– minimum 20 kilogarme DEEE cumulate – 2 becuri LED

În cadrul campaniei, locuitorii municipiului Deva au la dispoziție următoarele variante pentru a scăpa de DEEE:

– predarea deșeurilor electrice și electronice la punctul de colectare al S.C. „Salubritate” S.A. Deva, str. 16 Februarie, nr. 2 (după Baia Sărată), de luni până vineri – între orele 7:00-18:00

– preluarea, GRATUITĂ, de la domiciliu a deșeurilor voluminoase (ex.: mașină de spălat, frigider etc.). Comanda se face telefonic, la numărul 0254.229.522.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE cu privire la desfășurarea campaniei de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sunt disponibile și pot fi consultate pe www.ecotic.ro.

Parcarea Publică din Piața Unirii, nr. 8, din municipiul Deva va fi închisă în intervalul 30 mai – 19 iunie 2022 pentru lucrări de realizare a pavimentului pentru circulație pietonală și auto în zona de intrare-ieșire din parcare.

De asemenea, va fi realizată și minigirația din zona intersecției strada Lucian Blaga cu Piața Unirii, în apropeiere de Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria”.

„Lucrările se execută în cadrul proiectului ,,Amenajare zonă pietonală centru istoric”. Circulația auto se va realiza pe străzile adiacente amplasamentului investiției. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, transmite biroul de presă al Primăriei Deva

Copiii sunt invitați la spectacol de teatru în acest sfârșit de săptămână. Și în 1 Iunie. Spectacolul este același, diferă locația și data. Prețul biletului este și el diferit, în funcție de dată și patronat.

În urmă cu o săptămână, Primăria Deva anunța spectacolul „Adevărata poveste a lui Hansel și Gretel”, regia Marian Stan, pentru data de 1 iunie. Vineri, 20 mai 2022, Consiliul Județean Hunedoara anunță același spectacol, pentru data de 22 mai.

Primăria organizează la Casa de Cultură, Consiliul Județean, la Teatru de Artă, fiecare instituție de cultură fiind subordonată organizatorului.

Prețul face diferenţa

Dacă aveți copii nerăbdători să urmărească acest spectacol, puteți opta pentru varianta de la Teatrul de Artă Deva, din data de 22 mai. Biletul costă 10 lei de persoană. Dacă doriți să le faceți o surpriză de Ziua Copilului, intrarea la același spectacol este gratuită, dar la Centrul Cultural „Drăgan Muntean”. Este adevărat că și aici va trebui să vă grăbiți puțin deoarece accesul în sală se va face în limita locurilor (aproximativ 600).

 

În cursul zilei de vineri, 8 aprilie 2022, a fost demarată curățenia de primăvară în municipiul Deva. Acțiunea vizează bulevardele, străzile și toate cartierele din oraș. În cadrul acțiunii vor fi curățate zonele carosabile și trotuarele, care vor fi spălate cu detergenți și soluții dezinfectante.

Vineri s-a acționat în cartierul Viile Noi, pe Strada Horea și străzile adiacente, urmând ca, în cursul zilei de sâmbătă, să fie efectuate activitățile de curățare a străzilor de la intersecția cu Strada Horea, Bulevardul Decebal, Bulevardul 22 decembrie, Strada Nicolae Bălcescu, Strada Mihai Eminescu și Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Acțiunea de salubrizare va continua pe toată durata săptămânii viitoare, în toate cartierele municipiului Deva.

Luni, 11 aprilie, vor fi curățate străzile din cartierul Gojdu, între strada M. Kogălniceanu și Bulevardul Nicolae Bălcescu.

Pentru ca echipele de salubritate să poată acționa eficient, rugăm persoanele care parchează autoturismele în aceste zone să elibereze partea carosabilă pe durata acțiunii. Ne dorim ca acțiunea de curățenie pe bulevardele, străzile și cartierele din oraș să fie finalizată înainte de sărbătorile pascale”, transmite Nicolae-Florin Oancea, Primarul Municipiului Deva

Începând de joi, 31 martie 2022, locuitorii municipiului Deva au la dispoziție pentru a deplasa prin oraș, trotinete electrice. Aceste mijloace de transport vor fi disponibile în Deva în cartierele Dacia, Emanoil Gojdu, Centrul Vechi, Progresul, Dorobanți etc., asigurând conexiunea între toate zonele cheie ale orașului.

Trotinetele electrice sunt puse la dispoziție de liderul mondial Lime, care se va ocupa și de mentenanță, încărcarea și plasarea acestora în oraș. Lime colaborează cu municipalitățile locale pentru a oferi trotinete electrice care să  fie utilizate pentru orice cursă sub 5 km. Pentru a utiliza Lime, cei care doresc să folosească această alternativă de a se deplasa trebuie să descarce aplicația, să localizeze o trotinetă de pe hartă și să o deblocheze cu simpla atingere a unui buton. Pentru a încheia cursa, călătorii trebuie să urmărească instrucțiunile din aplicație și să parcheze trotineta responsabil. Să mergi cu Lime te va costa 2 lei pentru deblocare și 0,68 lei pe minut.

Compania Lime va oferi și patru tipuri de abonamente cu reduceri de până la 50% față de prețul de bază:

– Deblocări nelimitate gratuite pentru o lună – 9 lei

– Curse nelimitate pentru o oră – 18,99 lei

– Curse nelimitate pentru o zi – 36,99 lei

– Curse nelimitate pentru trei zile – 105 lei

Cei care aleg acest mijloc de transport sunt încurajați să poarte căști pentru siguranță. Trotinetele electrice sunt o soluție pentru a merge la serviciu, a te întâlni cu prietenii sau de a te plimba prin oraș. Deva se alătură astfel, celorlalte orașe din țară care folosesc sistemul de trotinete electrice.

APEL CĂTRE VOTANŢII 4×4: Faceţi chetă, dacă îl iubiţi atât de mult pe Mircică! Redaţi voi oraşului banii pe care i-a sifonat primarul vostru 4X4, plus micile ciupeli de pe roata de rezervă a mandatului scurt (2016-2017), neterminat pe caz de puşcărie. Vă plângeţi că Deva a rămas în urma municipiilor din vest, că nu se compară cu Alba sau Oradea? Aşa este, nu se compară! Pentru că în timp ce acolo primarii clădeau cu migală, puţin câte puţin, la Deva – Mircică se antrena pentru puşcărie!

Sloganul „PER îţi aduce primarul înapoi!” e bun, dar…

… începeţi cu banii. Plătiţi-i voi datoria către oraş. Ar fi o minimă garanţie că vă pasă şi că veţi sta cu ochii pe el să nu ne facă la buzunare, dacă va ajunge iarăşi stăpân pe banii noştri. Altfel, dacă îl susţineţi doar din „papagal”, e ca şi cum ne-aţi băga hoţul în case la toţi.

Şi apropos de papagal:

În sfârşit, Mircia Muntean şi-a tras culoarea potrivită la penajul politic multicolor. E verde. Verde ca dolarii pe care i-a sifonat de la Primăria Deva. Mircia Muntean datorează oraşului câteva sute de mii de dolari. Nu ştim cu precizie cât, din cauza secretului fiscal, dar se ştie sigur din informările oficiale e că fostul primar Mircia Muntean – condamnat penal pentru fapte asimilate corupţiei, a plătit doar o mică parte din banii sifonaţi. Potrivit unui comunicat ANAF din 2020, infractorul a achitat doar 82.870 lei, din 3.590.460 lei (743.825,53 euro), cât datora statului la nivelul anului 2016 (şi de atunci s-au mai adunat penalităţi). Fostul primar 4X4 minte cu o dezinvoltură înspăimântătoare când spune că şi-a achitat datoria şi, din păcate, mai sunt deveni dispuşi să-l creadă.

Iată şi câteva repere juridice:

Anul 2013 – prin  Sentinţa penală nr.703/17.07.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosar nr. 1634/300/2005, rămasă definitivă prin Decizia penală nr.179/24.09.2013 a Completului de 5 judecători din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Muntean Mircia a fost obligat, alături de un coinculpat, la plata sumei de 333.743 USD sau echivalentul în lei la data plăţii efective, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR, calculată de la data de 25.03.1999 până la data plăţii integrale a debitului către partea civilă

Anul 2016. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Muntean Mircia și Furdui (fostă Muntean) Livia: să se dispună împărţirea bunurilor proprietate comună a pârâţilor. Prin Decizia civilă nr.774/A/24.10.2019 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, petentului Muntean Mircia i-au fost atribuite un bun mobil şi cota de proprietate de 1/3 din 2 imobile. În motivarea cererii, reclamanta AJFP Hunedoara a arătat că pârâtul Muntean Mircia figurează în evidenţele fiscale cu o creanţă în cuantum de 3.590.460 lei (743.825,53 euro).

Anul 2019, decembrie 23. În Dosarul nr. 8897/221/2019 (libertatea condiţionată), prin motivarea sentinţei penale nr. 1445/ 2019 se arată că: „din înscrisurile prezentate de către petent (Muntean Mircia) Comisiei de liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Deva nu rezultă că, în mod cert, acesta a achitat total sau parţial obligaţiile civile, petentul susţinând doar verbal faptul că ar fi achitat o parte din suma de bani, iar unele bunuri ar fi urmărite silit inclusiv în prezent, menţionându-se că pe baza înscrisurilor prezentate (o hotărâre judecătorească de partaj) nu s-a putut clarifica acest aspect, nefiind prezentată o adeverință eliberată de ANAF pentru a fi evaluată buna-credinţă în efectuarea acestor demersuri”.