Direcția Poliția Locală Deva a prezentat un raport de activitate pentru perioada 01.03.2023 – 31.03.2023. La categoria Ordine Publică, polițiștii locali au aplicat un număr de 103 sancțiuni; Structura Circulație pe Drumurile Publice a aplicat 232 sancțiuni, iar la categoria Disciplina în Construcții au fost aplicate un număr de 58 sancțiuni.

Centrul Monitorizare Video Trafic a preluat un195 sesizări telefonice. De asemenea, operatorii din cadrul compartimentului Operator Trafic Supraveghere au avut un număr de 108 sesizări şi s-au efectuat 280 de identificări în Baza Națională de Date. Totodată au pus la dispoziție lucrătorilor din cadrul Serviciului Investigații Criminale probatoriu video în vederea soluționării unui număr de 13 dosare penale.

ALTE ACTIVITĂȚI:

Structura Ordine și Liniște Publică: polițiștii locali asigură transportul de valori de la Primăria Municipiului Deva la Trezorerie și retur; asigură transportul și protecția personalului din cadrul DPLEPSC, a ofițerului de stare civilă pentru buna desfășurare a activității de oficiere a casătoriilor în afara sediului Casei Casătoriilor; asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, prin paza care se efectuează permanent la ușa de acces în Primăria Municipiului Deva; asigură protecția personalului din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale Deva, prin paza care se efectuează permanent la sediul instituției; însoțesc executorii judecătorești la evacuările din imobilele aparținând Primăriei Municipiului Deva; au soluționat un număr de 51 sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat; au soluționat un număr de 10 sesizări telefonice primite de la operatorii din CMVT; sesizări scrise –1 răspunsuri; sesizări prin aplicaţia Deva 24 – 3 răspunsuri; răspund si soluționează sesizări telefonice venite prin Dispeceratul Poliției  Locale; De asemenea, prin efectuarea patrulelor mobile și pedestre, se previne săvârșirea eventualelor fapte de natură antisocială care ar putea periclita viața și integritatea persoanelor.

Structura Circulație pe Drumurile Publice:

Dirijarea/fluidizarea circulatiei rutiere în zona unităților școlare –zilnic; restricţionarea traficului rutier cu ocazia lucrărilor la carosabil-4 acțiuni; restricționarea traficului rutier cu ocazia adunărilor publice; au răspuns prin aplicația Deva 24, la un număr de 6 sesizări; acțiuni de eliberare parcari și zone de toaletare pomi executate de SPIGM; au soluționat un număr de 133 de sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat; au primit la audiențe 5 persoane; au soluţionat un număr de 95 sesizări de la operatorii din C.M.V.T.; au soluţionat 3 petiţii primite de la cetăţeni; autovehicule fără stăpân/abandonate, monitorizate 21;  autovehicule staţionate neregulamentar, ridicate 58; autovehicule fără stăpân/abandonate, ridicate de proprietari în urma somaţiei 13; au implementat 182 P.V., în Baza Naţională de Date a Poliției Române.

Structura Disciplina în Construcții, Activitate Comercială, Protecția Mediului:

Polițiștii locali au efectuat un număr de 17 controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; polițistii locali au verificat un număr de 3 firme privind afişajul publicitar, şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice; politistii locali au făcut un numar de 26 de verificări privind ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite; 30 de verificări zone verzi din intravilan, 40 privind verficarea curățeniei stradale; politisţii locali au verificat un număr de 48 de societăţi comerciale, 15 persoane fizice autorizate, 34 producători particulari, 114 comercianţi ambulanţi în pieţele agroalimentare si târguri, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare; În cadrul tuturor structurilor mai sus amintite se fac cercetări ori de câte ori este nevoie, pentru soluționarea cu celeritate a tuturor reclamațiilor scrise/telefonice venite din partea cetățenilor cât și a sesizărilor venite prin aplicația ,,Deva 24’’.