Auditorii Camerei de Conturi Hunedoara au decis că municipiul Deva nu produce suficient de mult gunoi pentru depozitul ecologic administrat de Supercom, firmă patronată de Ilie Ciuclea – fost senator PSD, supranumit „Lordul gunoaielor”. Din analiza auditorilor de conturi reiese, indirect, că Supercom a pierdut 2,7 milioane lei ca urmare a reciclării deşeurilor înainte ca ele să fie duse la groapa ecologică de gunoi. Decizia de la Hunedoara vine pe contrasens în raport cu toate celelalte recomandări care cer autorităţilor locale să reducă cât mai mult volumul deşeurilor depozitate în Centrul de Management Integrat a Deşeurilor (CMID). „Abaterea” depistată de auditorii hunedoreni a fost infirmată de APM Hunedoara şi de ANRSC.

Povestea a ieşit la iveală după auditul financiar la Primăria Deva din această vară, dar şefii Camerei de Conturi Hunedoara s-au codit să dea informaţii oficiale pe motiv că – din punctul lor de vedere – actele de control au un caracter nepublic în acest moment. Totuşi, subiectul nu poate fi ţinut sub preş, cu atât mai mult cu cât în aceste zile se lucrează intens ca Supercom să monopolizeze afacerea cu gunoaie în judeţul Hunedoara.

În esenţă, doar anumite gunoaie din Deva nu produc destul profit pentru Supercom. Este vorba despre „deşeurile voluminoase” provenite de la populație, instituţii publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, pământ, moloz, deșeuri de echipamente electrice si electronice etc.). Aceste deşeuri sunt ridicate la Deva de SC Salubritate SA, firmă care se ocupă de măturatul stradal. S-a ajuns la această soluţie pentru că gunoierul oficial – SC Brai Cata SA, nu şi-a respectat obligaţia contractuală de a le ridica trimestrial şi gratuit. (Oricum, prevederea este nerealistă pentru că primăria nu poate sta cu gunoiul în stradă trei luni, fapt sesizat şi de Garda de Mediu.)

Auditorii de conturi din Hunedoara au analizat „informaţiile înscrise în facturile lunare emise de operatorul Supercom SA” şi au constatat că „Salubritate SA a depozitat la CMID Bârcea Mare doar deșeuri stradale cod 20.03.03 și în cantitate mult mai mică decât procentul de 60% (aprobat prin fişele de fundamentare) din cantitatea raportată ca şi colectată, deşi a colectat lună de lună cantități de ordinul sutelor de tone și de deşeuri voluminoase”, după cum se arată în procesul verbal de constatare al Camerei de Conturi Hunedoara. De aici auditorii au tras concluzia că, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 martie 2022, s-ar fi produs un prejudiciu  de 2.784.192 lei, sumă care nu se regăseşte în conturile Supercom. Pentru confirmarea abaterii financiare, auditorii au cerut informaţii de la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Hunedoara. De asemenea, ei au solicitat celor de la ANRSC să amendeze municipiul Deva şi operatorul de salubrizare care nu livrează destul gunoi la rampa Supercom.

Ce spune APM Hunedoara

Din documentele agenţiei judeţene pentru protecţia mediului reiese că diminuarea volumului de deşeuri depozitate pe groapa ecologică nu poate fi catalogată drept abatere, ci dimpotrivă. „Operatorul SALUBRITATE SA a raportat în SIM/ANPM/APM HD, prin intermediul chestionarelor MUN şi TRAT toate cantităţile de deşeuri rezultate din activităţile autorizate pe teritoriul UATM Deva, codificate conform legii, precum şi toate operaţiunile legale cu deşeuri, desfăşurate în perioada ianuarie 2019 – martie 2022. Se evidenţiază faptul că a desfăşurat activităţile conform legislaţiei în vigoare, având cod de ierarhia deşeurilor, acţionând responsabil în sensul reducerii cât mai mult posibil a cantităţilor de deşeuri care sunt eliminate prin depozitarea finală la CMID. Prin reducerea cantităţilor eliminate prin depozitarea la CMID, se reduc şi costurile care trebuie să le suporte UATM Deva, prin taxa pe economia circulară care se plăteşte la tona de deşeu depozitat, cât şi penalităţile către Administraţia Fondului pentru Mediu. Prin introducerea acestor taxe, legiuitorul urmăreşte tocmai încurajarea tuturor operaţiunilor cu deşeuri, care pot conduce la scăderea cantităţilor de deşeuri municipale care merg la depozitarea finală la CMID. Nici din partea autorităţii competente de inspecţie, Garda Naţională de Mediu, nu au fost notificate încălcări ale legislaţiei sau efectuarea de operaţiuni neautorizate, de operatorul SALUBRITATE SA, pe teritoriul UATM Deva”, se arată în clarificarea făcută de APM Hunedoara.

La Curtea de conturi: unii „hăis”, alţii „cea”

În paralel cu acţiunea de la Deva, la nivel naţional, Curtea de Conturi a efectuat, în perioada 25.01.2022 – 30.05.2022, o acţiune de verificare privind „Evaluarea modului de gestionarea riscului de infringement împotriva României privind gropile de gunoi din marile oraşe (flash audit)”. În Raportul de control se arată faptul că: „Reglementarea deficitară a activităţii depozitelor de deşeuri, din punct de vedere al tratării deșeurilor înainte de depozitare, nu a asigurat înlăturarea pericolelor sau a potențialelor generate de activitate pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Situațiile constatate cu ocazia verificărilor efectuate la nivelul agențiilor județene pentru protecţia mediului cu privire la activitatea de reglementare nu au condus la înlăturarea și descurajarea practicilor ce stau la baza cauzelor judiciare europene actuale declanșate României în calitate de stat membru pentru neîndeplinirea obligaţiilor de mediu”. Pe baza acestui raport APM Hunedoara (ca de altfel, toate agenţiile de mediu din ţară) a fost pusă să informeze primăriile că: „nu vor mai fi acceptate la depozitare deşeurile netratate şi că anumite tipuri de deşeuri pot fi tratate în afara CMID, astfel încât cantitatea de deşeuri generată la nivelul judeţului Hunedoara, care ajunge la depozitarea finală la depozitul din CMID, să scadă cât mai mult”.  Cu alte cuvinte, de la centru şefii Curţii de Conturi cer măsuri de reducerea volumului deşeurilor depozitate, iar în Hunedoara auditorii văd o abatere financiară în faptul că nu s-a cărat destul gunoi la groapa ecologică administrată de Ilie Ciuclea.

Nici ANRSC nu găseşte „abaterea”

Prin adresa nr. 48874\30.05.2022, Camera de Conturi Hunedoara sesizează ANRSC asupra faptului că, urmare a acţiunii de audit financiar, „la U.A.T.M. Deva au fost constatate abateri de la reglementările specifice serviciului de salubrizare a localităţilor şi solicită, totodată, sancţionarea municipiului Deva şi a operatorului serviciului, societatea Salubritate S.A”. În urma controlului ANRSC s-a constatat că deşeurile voluminoase nu puteau fi depozitate pe groapa ecologică. „De altfel, după intrarea în funcţiune a CMID Bârcea Mare, deşeurile voluminoase colectate de societatea Salubritate S.A. din municipiul Deva nu au mai putut fi predate în vederea depozitării la acest depozit ca urmare a interdicţiei impuse prin documentațiile de atribuire a contractului de delegare a activității de depozitare, fapt constatat și de Camera de Conturi Hunedoara din datele raportate de operator la APM Hunedoara, acestea fiind valorificate de operator prin metode proprii”, se arată în nota de control ANRSC. De asemenea, ANRSC arată că: „În ceea ce privește „practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară”, din verificările efectuate această abatere nu se confirmă”.  Aşadar, nu există prejudiciu de mediu, nici pagubă în conturile Devei. Toată tevatura a fost stârnită doar pentru că Supercum nu a încasat destul, de parcă auditorii hunedoreni ai Curţii de Conturi ar fi agenţi de vânzări pentru Supercom. De fapt, povestea unei afaceri găunoase abia de aici începe.

„Curteanul” lui Nicula la şefia Supercom Cluj

Acţiunea neobişnuită a auditorilor hunedoreni de conturi lasă loc multor interpretări. În Hunedoara, vicepreşedintele Curţii de conturi, Cosmin Vasile Nicula, este bănuit că ar trage sforile pentru Supercom. Speculaţiile se bazează pe câteva elemente care pot ridica suspiciuni. Anul 2022 este primul an în care auditul financiar de la Deva se face sub comanda noului director Mircea Nicula, despre care se spune că ar fi rudă cu vicepreşedintele Curţii de conturi. Apoi, Cosmin Nicula a fost coleg de partid (PSD) şi de Parlament cu Ilie Ciuclea, patronul firmei Supercom. Pe urmă, fostul consilier personal al lui Nicula la Curtea de Conturi a României, Gabriel Olteanu, a demisionat în septembrie 2020 şi a preluat postul de director la divizia lui Ciuclea din Supercom Cluj. Aceste cumetrii dau impresia că auditul de la Deva s-a făcut cu dedicaţie pentru îndestularea gunoierului care a intrat în judeţ pe uşa din dos, fiindu-i încredinţată administrarea CMID fără licitaţie de şefii PSD ai Consiliului Judeţean Hunedoara.

Vicepreşedintele Curţii de Conturi: „Suntem campioni la scenarii!”

Cosmin Nicula spune că între el şi directorul Camerei de Conturi Hunedoara este doar o coincidenţă de nume.

„Nu suntem de loc rude, nici măcar de spiţa a zecea, la fel ca în cazul doamnei Viorica Nicula, care este angajată la Camera de Conturi Hunedoara şi a fost înainte director economic la Primăria Deva. Nu-i vina mea că s-a măritat şi o cheamă Nicula. Olteanu Gabriel a fost unul dintre consilierii mei, dar a plecat cu mult timp în urmă de la mine pentru că şi-a găsit un loc de muncă mai bine plătit în altă parte. Şi nu poţi să acuzi pe nimeni că îşi găseşte un loc de muncă mai bine plătit. Da, este la Supercom, dar asta nu înseamnă că scenariile fanteziste ale unora şi funcţionează. Este absolut fals ceea ce se vehiculează prin Hunedoara cum că eu aş sta în spatele acelui control. N-am stat în spatele niciunui control de la Cameră. Eu am minim 500 de misiuni la nivelul întregii ţări, mult mai complexe şi mult mai complicate decât povestea aia de la Hunedoara cu nu ştiu ce gunoaie. Mai mult, nu este în coordonarea mea acea acţiune. Sunt doar speculaţii. Când ceva nu merge bine se găsesc unii care să spună că eu stau în spate, de parcă m-ar interesa pe mine ce fac ei acolo. Noi suntem campioni la scenarii, dar eu nu ştiu ce au constatat auditorii de acolo. Dacă s-a depus o contestaţie, ea se va judeca aici, la centru, iar numirea reprezentanţilor în comisia de soluţionare o va face preşedintele pentru că are camerele sub directa coordonare. Nu ştiu cum vor judeca colegii mei şi nici nu ştiu care sunt ei pentru că nu s-a ajuns la faza de maturitate a acestui subiect. Mai sunt multe etape până să se tragă o concluzie finală. Eu nu ştiu care au fost auditorii de acolo şi habar n-am care a fost logica lor. Nu cred că am fost mai mult de trei ori la Camera de Conturi Hunedoara în nouă ani de când sunt vicepreşedinte al Curţii de Conturi”, ne-a declarat Cosmin Nicula.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *