Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Legea creează posibilitatea ca personalul din unitățile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanță, direcțiile de sănătate publică, instituțiile de asistență socială, încadrat fără concurs pe perioadă determinată, pe posturi de execuție, în perioada stării de alertă, să poată ocupa pe durată nedeterminată același post în cadrul unității în care își desfășoară activitatea, prin promovarea unui examen organizat anterior încetării contractului individual de muncă.

Potrivit actului normativ, prin derogare de la legislația actuală, Ministerul Sănătății și unitățile aflate în subordinea și/sau în coordonarea acestuia, Ministerul Afacerilor Interne și unitățile și instituțiile aflate în subordinea, în cadrul și/sau în coordonarea acestuia, autoritățile administrației publice locale și ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, precum și instituțiile publice de asistență socială, organizează examen, în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a ocupat, fără concurs, posturi de execuție pe perioadă determinată.

Personalul prevăzut de lege poate participa la examenul organizat în vederea încadrării în postul ocupat pe durată determinată din cadrul unităţii unde își desfășoară activitatea.

De prevederile proiectului beneficiază şi medicii angajați în structurile nou-create în perioada stării de alertă, în scopul tratării bolnavilor de COVID-19, aceștia putându-se prezenta la examenul organizat de unitățile sanitare cu paturi în specialitatea în care sunt confirmați dacă unitatea cu care a încheiat contractul de muncă pe perioadă determinată nu are în structura sa o secție din aceeași specialitate, după caz, la solicitarea unității spitalicești.

Prin excepție, se poate organiza examen în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată și pentru personalul contractual din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și serviciilor de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București – Ilfov, care, în perioada stării de alertă, a ocupat posturi pe perioadă determinată în cadrul celor 2.000 de posturi aprobate pentru aceste instituții în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare.

Modalitatea de organizare și desfășurare a examenului se elaborează și se aprobă prin ordin al ministrului sau, după caz, prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire, în termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.

Prevederile legii nu se aplică pentru personalul care a ocupat funcții de conducere.

Până la încetarea stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea și în coordonarea acestuia, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de funcționari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișa postului și în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, și criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătății se face prin ordin al ministrului și încetează de drept în cel mult 90 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la inițiativa angajatorului. Numirea în cadrul unităților aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătății se face prin act administrativ al conducătorului instituției sau al unității angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcții, și încetează de drept în cel mult 90 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la inițiativa conducătorului instituției sau al unității angajatoare, mai prevede legea.

La data încetării stării de risc epidemiologic și biologic, personalul angajat în condițiile prevăzute de proiectul de lege își continuă activitatea, cu acordul său, pentru o perioadă ce nu poate depăși 90 de zile.

Sursa: AGERPRES

Sursa foto: gds.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *